ASTA Z dubových pasek CS

Základní údaje

ČKS REG/664/92
Fena
Ne

Zdravotní údaje

bílá, žíhané plotny

BACK Pradědova louka CS
ČSHPK REG/253/88

BĚLA Poledník CS
ČSHPK REG/352/89

ARAGAC Kačabka CS
ČSHPK REG/70/84

BESSI Lužický hvozd CS
ČSHPK REG/41/84

BLESK Už jedou CS
ČSHPK REG/198/87

AGAMA Faranda CS
ČSHPK REG/12/81

ARTISON Severní vítr CS
ČSHPK REG/53/83

ARA Faranda CS
ČSHPK REG/15/81

AKLAVIK Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/1/77

DANGERI Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/16/81

ARTISON Severní vítr CS
ČSHPK REG/53/83

CABINA Faranda CS
ČSHPK REG/83/84

AKLAVIK Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/1/77

ČEHOOYN Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/11/79

GANEK Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/25/82

ALKA Faranda CS
ČSHPK REG/13/81

AKLAVIK Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/1/77

ČEHOOYN Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/11/79

LEIF xx
xy

GALKA Vajgarské vrchy CS
ČSHPK REG/2484/72

bernardýn ----
xxxx

ASKÖ Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/5/77

GANEK Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/25/82

ALKA Faranda CS
ČSHPK REG/13/81

GANEK Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/25/82

ČEHOOYN Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/11/79

LEIF xx
xy

GALKA Vajgarské vrchy CS
ČSHPK REG/2484/72

ARARAT Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/2/77

ANAPURNA Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/6/77

Sourozenci

AIDA z Dubových pasek CS, ALKA z Dubových pasek CS, ATHOS z Dubových pasek CS
Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz