ANINA Hvězda nad Sázavou

Základní údaje

N REG/CHP/1728/14/15
Fena
Ne

Zdravotní údaje

Dlouhá
černobílá

ARNOŠT ze Skuhře
N REG/CHP/1508/09/11

FREN Hvězda Vysočiny
N REG/CHP/1535/10/11

GASTON z Láskova
N REG/CHP/1354/04/06

ARTEMIS z Království sněhu
N REG/CHP/1397/06/08

BONDY Ledová bouře
N REG/CHP/1451/07/09

CAROLINA Hvězda Vysočiny
N REG/CHP/1407/07/09

NANUK (pomocný registr)
P REG/CHP/31/99/01

BASTY z Láskova
N REG/CHP/1141/99/01

CENDA z Láskova
N REG/CHP/1235/01/03

ARNIKA z Velké Suché
N REG/CHP/1250/02/04

BADY Jenčíkův les
N REG/CHP/1308/03/06

ANDY Ledová bouře
N REG/CHP/1350/04/06

ALEK Větrné pláně
N REG/CHP/1217/01/05

AIMI z Velké Suché
N REG/CHP/1249/02/04

TRUCK Peřeje CS
?xxxx

ABANA Jizerskohorská vánice
N REG/CHP/1044/97/99

ABÉ - pokusný vrh
N REG/CHP/866/93/95

Enny (pomocný registr)
P REG/CHP/20/95/97

ALF z Řepíku
N REG/CHP/962/96/98

BONITA Řasnický potok
N REG/CHP/1093/98/00

DAISEN Ribalbo
N/REG/CHP/992/97/00

AIMEE Portmanka
N REG/CHP/1097/98/00

JASAN Psi už jedou
N REG/CHP/1050/98/99

AIDA z Pixáku
N REG/CHP/1066/98/99

AIMEE pod Svatou Horou
N REG/CHP/1212/01/03

DONG Růžová louka
N REG/CHP/1015/97/99

JASAN Psi už jedou
N REG/CHP/1050/98/99

ELIES od Vandy z Hájů CS
N REG/CHP/1074/98/00

DAISEN Ribalbo
N/REG/CHP/992/97/00

AIMEE Portmanka
N REG/CHP/1097/98/00

Potomci

Baltazar Hvězda nad Sázavou, Bambie Hvězda nad Sázavou, Barnabáš Hvězda nad Sázavou, Belle Hvězda nad Sázavou, Bojar Hvězda nad Sázavou, Bora Hvězda nad Sázavou, Bublinka Hvězda nad Sázavou, Carína Hvězda nad Sázavou, Cilka Hvězda nad Sázavou, Cína Hvězda nad Sázavou, Cyril Hvězda nad Sázavou

Sourozenci

ADAM Hvězda nad Sázavou, AJŠA Hvězda nad Sázavou, ARIA Hvězda nad Sázavou, ARNY Hvězda nad Sázavou
Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz