AKLAVIK od Vlka z údolí

Základní údaje

N REG/CHP/1503/09
Pes
Ne

Zdravotní údaje

Dlouhá
černobílá

GASTON z Láskova
N REG/CHP/1354/04/06

BESSY z Křenovské remízky
N REG/CHP/1299/03/05

NANUK (pomocný registr)
P REG/CHP/31/99/01

BASTY z Láskova
N REG/CHP/1141/99/01

DAISEN Ribalbo
N REG/CHP/992/97/00

DOMINA Růžová louka
N REG/CHP/1017/97/00

TRUCK Peřeje CS
?xxxx

ABANA Jizerskohorská vánice
N REG/CHP/1044/97/99

ABÉ - pokusný vrh
N REG/CHP/866/93/95

Enny (pomocný registr)
P REG/CHP/20/95/97

 

 

ATHOS Vera Libiš CS
CMKU REG/699/93/95

AIDA z Dubových pasek CS
ČKS REG/663/92/94

COP Už jedou CS
ČSHPK REG/276/88

ADRIA Peřeje CS
ČSHPK REG/395/89

IR Faranda CS
ČKS REG/629/92/94

ESKYMA od Fíka CS
N REG/CHP/801/94/96

CAVYK Faranda CS
ČSHPK REG/81/84

Bára x
x Reg 188/86

ATHOS z Dubových pasek CS
ČKS REG/662/92/94

BETTY (pomocný registr)
P REG/CHP/13/92/96

 

 

 

 

ARAGAC Kačabka CS
ČSHPK REG/70/84

ASJA Údolí duhového potoka CS
ČSHPK REG/362/89/92

BACK Pradědova louka CS
ČSHPK REG/253/88

BĚLA Poledník CS
ČSHPK REG/352/89

Sourozenci

ARVIQ od Vlka z údolí, ATHABASCA od Vlka z údolí

Polosourozenci

AFRA Rychlá stopa, AIRA Rychlá stopa, ALAJKA Rychlá stopa, ALP Rychlá stopa, ARTEN Rychlá stopa, ATIN Rychlá stopa, ATYLA Rychlá stopa, AIREEN z Hostýnského trailu, AKY z Hostýnského trailu, ALDO z Hostýnského trailu, ALWIN z Hostýnského trailu, AMÁLKA z Hostýnského trailu, ARBI z Hostýnského trailu, ARGA z Hostýnského trailu, AXA z Hostýnského trailu, AIMIE ze Skuhře, ALBERT ze Skuhře, ANDY ze Skuhře, ARNOŠT ze Skuhře, ARNY ze Skuhře, ATHOS ze Skuhře
Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz